NÕUDED FAILIDELE

Selleks, et trükise kvaliteet vastaks Teie ootustele palume tutvuda nõudmistega, milledele peab vastama trükikotta saadetav trükifail. 

Trükifailid

Võtame trükkimiseks vastu pdf composit või printfaile. Võib esitada ka kujundusfaile, kuid sellisel juhul peab jälgima, et failile oleks lisatud kõik kasutatud fondid, pildid jms. Sobivad failid, mis on valmistatud Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Photoshop programmides nii PC kui ka MAC platvormi alusel.

Mitte mingil juhul ei sobi trükkimiseks failid, mis on valmistatud Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel programmides. Vajadusel saame  lisatasu eest valmistada nendest failidest kõikidele nõudmistele vastavad trükifailid.

Värvilahutus

Trükkimiseks sobivad ainult CMYK või Pantone värvilahutusega failid.

Värvilahutuse all mõistetakse skanneri, digikaamera vms sisend-seadme poolt kasutatavas RGB värvisüsteemis oleva pildi teisendamist trükiseadmele sobivasse värvisüsteemi, milleks neljavärvitrüki puhul on CMYK. Värvilahutuseks peetakse sageli ekslikult trükifilmide- või plaatide valmistamist: tegelikult toimub pildi teisendamine RGBst CMYK’i ehk värvilahutus pilditöötluse käigus Adobe Photoshop’is või väljatrükil küljendusprogrammist. Värvilahutust tegev tarkvara võtab arvesse trükiprotsessi kohta teada olevad parameetrid (seadistused Photoshopis või ICC-profiil) ning üritab saavutada originaaliga võimalikult sarnase tulemuse väljundseadme võimaluste piires.

Sellest tulenevalt on oluline meeles pidada, et ühe seadme jaoks tehtud lahutus ei pruugi anda teisel seadmel trükkides sama tulemust ning näiteks kaetud paberi jaoks mõeldud lahutuse trükkimisega ajalehepaberile võivad kaasneda olulised tehnilised probleemid. Soovitav on teha valdav osa pilditöötlusest RGB-värvisüsteemis ning lahutada pilt igale konkreetsele kasutuskohale vastavat ICC-profiili kasutades Adobe Photoshop’is, alternatiivina võib uuemate küljendusprogrammide (nt Adobe Indesign CS) puhul kasutada ka küljenduses RGB-pilte tagades, et RGB- ja CMYK-profiilid on korrektselt määratud ning väljundiks on CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega komposiit-PDF.

Lõikevaru

Küljendamisel ja kujundamisel on vaja igale välisküljele lisada lõikevaru (bleed) 3-5 mm.

Tekstid

Mustad peened tekstid peavad olema tehtud 100 % K ehk mustaga. Kui  mustale tekstile on tehtud CMYK värvilahutus, siis värvide kokkutrükkimisel võib tekkida probleeme ja tekst jääb loetamatuks.

Meil on väga suur fontide valik, kuid kindlasti ei ole meil olemas kõiki kasutatavaid fonte. Selle tõttu palume kõik tekstid failides vektoriseerida (convert to create outlines) või saata koos kujundusfailiga kasutatavad fondid.

Mustal taustal valge tekst 

Kuna 100% K must kipub suure pinnana liiga hele tunduma, kasutatakse kujunduses sageli mitmevärvi musta ehk rich black‘i, kus mustale on lisatud teisi osavärve. Sellisele taustale (samuti tumedale pildile või värvitaustale) valget teksti trükkides muudab pisemgi kokkutrükiprobleem teksti loetamatuks. Šeriifidega, kursiivis või peeneid jooni kasutava kirja puhul on reeglina miinimumiks 10pt, šeriifideta kirjal 8pt. Mitmevärvi-musta kasutamisel tuleks koostiseks valida 100K50C või 100K50C40M, mis mõlemad tagavad peaaegu maksimaalse trükiprotsessis saavutatava tumeduse (densiteedi).
Mitmevärvi-mustal taustal oleva valge teksti puhul aitab kokkutrükiprobleeme vähendada ka tekstist taga pool asuv 0,1-0,15mm äärejoon ehk outline mille värviks on ületrükita must (100K-1C-1M-1Y).

Must ja ületrükk ehk overprint

Korraliku tumeda musta pinna saamiseks CMYK-is soovitame kasutada järgnevat valemit: C 80%, M 40%, Y 40%, K 100%.

Vältimaks pisemate kokkutrükivigade nähtavale ilmumist värvilisel taustal asuvate mustade tekstide, joonte ja väiksemate objektide ümber on vaja kõigile mustadele (100% K) objektidele kehtestada ületrükk ehk overprint. Mustade objektide puhul, mille ületrükk ei ole soovitav (nt suured pinnad mille alla jäänud pilt või värv võib läbi kumada) tuleb kasutada ületrükita musta:

  • tavaline must (rakendub automaatne ületrükk): 100K
  • mitmevärvi-must ehk rich black: 100K-50C või 100K-50C-40M
  • ületrükita must: 100K-1C-1M-1Y

Teine levinud ületrükiprobleem on valgetele või värvilistele objektidele kogemata lisatud ületrükk, mille tulemuseks on teksti kadumine või värvi muutumine. Soovitav on preflight’i käigus kõigilt mitte-mustadelt objektidelt ületrükk eemaldada.

Spot-värvid 

„Firmavärvid” on harilikult määratud PANTONE® värvikoodidega, mis viitavad vastava värvi segamise valemile. Oluline on seejuures meeles pidada, et üks ja sama värvisegu võib erinevatele paberitele trükituna anda oluliselt erineva tulemuse, näiteks võib võrrelda värvi 123 näidist kaetud ja katmata paberil vastavalt PANTONE® solid coated ja solid uncoated lehvikutes. Saamaks visuaalselt sarnast tulemust on mõistlik määrata eraldi  firmavärvid erinevatele paberitele, samuti erinevatele trükimeetoditele: näiteks PANTONE® 123C (kaetud paber) vasteks visiitkaardi või blanketi trükil võiks olla PANTONE® 115U (katmata paber).

Sageli jäetakse see tähelepanuta ning kuna trükkal segab värvi numbri järgi ning kontrollib tulemust tellitud paberile vastava lehviku abil võib tulemus soovitust erineda.

Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et suur hulk PANTONE® spot-värve ei ole neljavärvitrükis teostatavad ning arvuti või lehviku abil leitud vasted ei pruugi anda soovitud tulemust, lisaks lähtuvad vanemad lehvikud ja tarkvara USAs kasutatavatest trükivärvidest.

Ümbrikud

Ümbriku kujundamisel on vajalik paremasse või vasakusse serva jätta minimaalselt 10 mm haaramise ruumi (trükivaba pinda). Seda nii esiküljele kui ka klapile (tagaküljele) trükkimiseks.